PARBELL a.s. v likvidaci – Opakovaná výzva k odevzdání listinných akcií — 31. èervenec 2019 13:38

Likvidátor společnosti PARBELL a.s. v likvidaci, IČ: 430 05 349, se sídlem Americká 197/41, Vinohrady, 120 00 Praha 2, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. 6. 2015, č.j. 78Cm 190/2015-7 zrušena likvidací vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k vrácení končí 30-tým dne ode dne zveřejnění této výzvy. Místem vrácení je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 30. 7. 2019


MATOULEK GROUP a.s. v likvidaci – Opakovaná výzva k odevzdání listinných akcií — 31. èervenec 2019 13:37

Likvidátor společnosti MATOULEK GROUP a.s. v likvidaci, IČ: 264 23 839, se sídlem Sokolská 1792/52, Nové Město, 120 00 Praha 2, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. 6. 2015, č.j. 78Cm 196/2015-6 zrušena likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k vrácení končí 30-tým dne ode dne zveřejnění této výzvy. Místem vrácení je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 30. 7. 2019


ARTEM a.s. v likvidaci – Opakovaná výzva k odevzdání listinných akcií — 31. èervenec 2019 13:37

Likvidátor společnosti ARTEM a.s. v likvidaci, IČ: 447 97 699, se sídlem Kralupská 112/36, Ruzyně, 161 00 Praha 6, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 4. 4. 2017, pod č. j. 83Cm 2692/2016 – 6 zrušena likvidací vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k vrácení končí 30-tým dne ode dne zveřejnění této výzvy. Místem vrácení je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 30. 7. 2019