Výzva k odevzdání listinných akcií – Minerální vody Františkovy Lázně, a.s. v likvidaci — 5. února 2020

Likvidátor společnosti Minerální vody Františkovy Lázně, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Přemyslovská 1939/28, PSČ 130 00, IČ: 649 48 510, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17. 10. 2018, č.j. 83 Cm 1329/2018-6 zrušena s likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k vrácení končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem vrácení je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 11.12.2019


Výzva k odevzdání listinných akcií – Holdingová, investorská a stavební akciová společnost v likvidaci — 5. února 2020

Likvidátor společnosti Holdingová, investorská a stavební akciová společnost v likvidaci, se sídlem Praha 3, Dalimilova č.p. 254, PSČ 130 00, IČ: 253 79 593, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. 9. 2018, č.j. 83 Cm 1331/2018 – 6 zrušena s likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k vrácení končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem vrácení je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 11.12.2019


STRIKE SPORT INTERNATIONAL a.s. v likvidaci – Opakovaná výzva k odevzdání listinných akcií — 1. září 2019

Likvidátor společnosti STRIKE SPORT INTERNATIONAL a.s. v likvidaci, IČ: 279 17 355, se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 26. 8. 2015, č.j. 78Cm 305/2015-7 zrušena likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k vrácení končí 30-tým dne ode dne zveřejnění této výzvy. Místem vrácení je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 2. 9. 2019