POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Společnost Hlista & Pril, v.o.s., jako insolvenční správce řádně zapsaný v seznamu insolvenčních správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR, vykonává následující činnosti:

  • funkce insolvenčního správce, s výjimkou funkce insolvenčního správce podle § 3 odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích,
  • funkce exekučního správce závodů a nemovitostí,
  • funkce likvidátora právnických osob,
  • funkce správce a likvidačního správce pozůstalostí.

Společnost Hlista & Pril, v.o.s., jako expert na oblast insolvencí a likvidací, poskytuje následující služby:

  • zpracování insolvenčních návrhů, včetně návrhů na povolení oddlužení,
  • zpracování přihlášek do insolvenčních řízení,
  • likvidace právnických osob,
  • poradenství v oblasti insolvencí a likvidací.