KONTAKTY

Hlista & Pril, v.o.s., insolvenční správce
Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1

Úřední hodiny: úterý 9:45 – 16:15

IČ: 290 59 054
DIČ: CZ29059054
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. A 71443

Číslo účtu: 2107403335/2700

Tel.: +420 603 536 410
Email: info@hlistapril.cz
ID datové schránky: 2hxpdx7