Opakovaná výzva k vrácení listinných akcií – Holdingová, investorská a stavební akciová společnost v likvidaci — 5. února 2020

Likvidátor společnosti Holdingová, investorská a stavební akciová společnost v likvidaci, se sídlem Praha 3, Dalimilova č.p. 254, PSČ 130 00, IČ: 253 79 593, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. 9. 2018, č.j. 83 Cm 1331/2018 – 6 zrušena s likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k vrácení končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem vrácení je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 4.2.2020


Výzva k odevzdání listinných akcií – CONTROL ACTIVITY, a.s. v likvidaci — 5. února 2020

Likvidátor společnosti CONTROL ACTIVITY, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 5, Nový Zlíchov 3172/6, PSČ 150 00, IČ: 269 20 191, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 21. 11. 2018, č.j. 83 Cm 1125/2018-6 zrušena s likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k vrácení končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem vrácení je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 11.12.2019


Výzva k odevzdání listinných akcií – MORE MARKETING a.s. v likvidaci — 5. února 2020

Likvidátor společnosti MORE MARKETING a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Malešická 2698/47, PSČ 130 00, IČ: 601 97 072, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17. 10. 2018, č.j. 83 Cm 1330/2018- 6 zrušena s likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k vrácení končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem vrácení je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 11.12.2019