PRALAC, a.s. v likvidaci – Opakovaná výzva k vrácení listinných akcií — 29. listopadu 2018

Likvidátor společnosti PRALAC, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 5, Křížová 1018/6, PSČ 150 00, IČ: 256 47 652, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9. 1. 2018, č.j. 83 Cm 1936/2017 – 6 zrušena s likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k vrácení končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem vrácení je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 3.12.2018


CLAUDIUS, a.s. v likvidaci – Opakovaná výzva k vrácení listinných akcií — 29. listopadu 2018

Likvidátor společnosti CLAUDIUS, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Václavské náměstí 781/20, PSČ 110 00, IČ: 639 99 005, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 20. 11. 2017, č.j. 84 Cm 1522/2017 – 6 zrušena s likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k vrácení končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem vrácení je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 3.12.2018


COOPER TRADE, a.s. v likvidaci – Výzva k odevzdání listinných akcií — 20. listopadu 2018

Likvidátor společnosti COOPER TRADE, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 4, Ohradní 1394/61, PSČ 140 00, IČ: 257 95 767, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2018, č.j. 83 Cm 64/2018 – 5 zrušena s likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k vrácení končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem vrácení je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 22.11.2018