Ondra Comerz City a.s. v likvidaci – Výzva k odevzdání listinných akcií — 7. listopadu 2018

Likvidátor společnosti Ondra Comerz City a.s. v likvidaci, IČ: 186 20 671, se sídlem Křižíkova 1424, 256 01 Benešov, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17. 2. 2016, č.j. 83Cm 46/2016-6 zrušena s likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k odevzdání končí 30-tým dnem od zveřejnění tohoto inzerátu. Místem vrácení je kancelář likvidátora Hlista & Pril, v.o.s., Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě vráceny, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 7. 11. 2018


ASSISTANT a.s. v likvidaci – Opakovaná výzva k vrácení listinných akcií — 3. listopadu 2018

Likvidátor společnosti ASSISTANT a.s. v likvidaci, IČ: 261 32 036, se sídlem Senovážné náměstí 1464/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 8. 12. 2015, č.j. 83Cm 638/2015-8 zrušena likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k vrácení listinných akcií. Lhůta k vrácení končí 30-tým dnem od zveřejnění tohoto inzerátu. Místem vrácení je kancelář likvidátora Hlista & Pril, v.o.s., Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě vráceny, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 7. 11. 2018


AIR ELEKTRA ENGINEERING a.s. v likvidaci – Opakovaná výzva k vrácení listinných akcií — 3. listopadu 2018

Likvidátor společnosti AIR ELEKTRA ENGINEERING a.s. v likvidaci, se sídlem Dobronická 1257, Kunratice, 148 25 Praha 4, IČ: 649 49 273, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 1. 12. 2015, č.j. 83Cm 658/2015-7 zrušena likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k vrácení listinných akcií. Lhůta k vrácení končí 30-tým dnem od zveřejnění tohoto inzerátu. Místem vrácení je kancelář likvidátora Hlista & Pril, v.o.s., Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě vráceny, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 7. 11. 2018