COOPER TRADE, a.s. v likvidaci – Opakovaná výzva k vrácení listinných akcií — 26. prosince 2018

Likvidátor společnosti COOPER TRADE, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 4, Ohradní 1394/61, PSČ 140 00, IČ: 257 95 767, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2018, č.j. 83 Cm 64/2018 – 5 zrušena s likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k vrácení končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem vrácení je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 28.12.2018


Ondra Comerz City a.s. v likvidaci – Opakovaná výzva k odevzdání listinných akcií — 7. prosince 2018

Likvidátor společnosti Ondra Comerz City a.s. v likvidaci, IČ: 186 20 671, se sídlem Křižíkova 1424, 256 01 Benešov, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17. 2. 2016, č.j. 83Cm 46/2016-6 zrušena s likvidací, opakovaně vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k odevzdání končí 30-tým dnem od zveřejnění tohoto inzerátu. Místem vrácení je kancelář likvidátora Hlista & Pril, v.o.s., Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 10. 12. 2018


NBB bauSpezi a.s. v likvidaci – Opakovaná výzva k odevzdání listinných akcií — 7. prosince 2018

Likvidátor společnosti NBB bauSpezi a.s. v likvidaci, IČ: 255 70 382, se sídlem Poupětova 1339/3, Holešovice, 170 00 Praha 7, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. 1. 2016, č.j. 83Cm 918/2015-6 zrušena likvidací, opakovaně vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k odevzdání končí 30-tým dnem od zveřejnění tohoto inzerátu. Místem vrácení je kancelář likvidátora Hlista & Pril, v.o.s., Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 10. 12. 2018