Nabídka k prodeji pohledávky ve výši 1.417 tis. Kč za paní Janou Suchánkovou

Jako likvidátor společnosti DW Media Arts a.s, v likvidaci, IČ: 289 54 017, se sídlem IČ: 242 23 166, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Na poříčí 1041/12, PSČ 110 00, kdy usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2018, pod č. j. 83 Cm 1888/2017-17 byla společnost zrušena likvidací a likvidátorem byla jmenována společnost Hlista & Pril, v.o.s., se sídlem Opletalova 1417/25, Praha 1, nabízíme k prodeji nadepsanou vykonatelnou pohledávku.

Prodej této pohledávky se uskuteční za následujících podmínek:
• pohledávka bude prodána zájemci s nejvyšší nabídnutou cenou,
• kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

V případě zájmu kontaktujte Vítězslava Prila, tel. 603 536 410.
Své nabídky zasílejte do 7.12.2023 na email: pril@hlistapril.cz

Na pozdější nabídky nebude brán zřetel. Nabídky budou vyhodnoceny 8.12.2023.


25. listopadu 2023