Nabídka k prodeji 2 ochranných známek Dagmar Zarubova — 25. ledna 2024

Likvidátor nabízí k prodeji následující ochranné známky, které vlastní společnost Dagmar Zarubova s.r.o. v likvidaci, IČ: 028 62 824:
Dagmar Zarubova House of Design, kombinovaná ochranná známka, datum podání přihlášky 27. 11. 2014
Dagmar Zarubova Real Estate and Interior Design, kombinovaná ochranná známka, datum podání přihlášky 27. 11. 2014
Pro další podrobnosti k ochranným známkám prosím kontaktujte likvidátora Hlista & Pril, v.o.s. na e-mail info@hlistapril.cz.
Cena dohodou.


Nabídka k prodeji pohledávky ve výši 1.417 tis. Kč za paní Janou Suchánkovou — 25. listopadu 2023

Jako likvidátor společnosti DW Media Arts a.s, v likvidaci, IČ: 289 54 017, se sídlem IČ: 242 23 166, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Na poříčí 1041/12, PSČ 110 00, kdy usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2018, pod č. j. 83 Cm 1888/2017-17 byla společnost zrušena likvidací a likvidátorem byla jmenována společnost Hlista & Pril, v.o.s., se sídlem Opletalova 1417/25, Praha 1, nabízíme k prodeji nadepsanou vykonatelnou pohledávku.

Prodej této pohledávky se uskuteční za následujících podmínek:
• pohledávka bude prodána zájemci s nejvyšší nabídnutou cenou,
• kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

V případě zájmu kontaktujte Vítězslava Prila, tel. 603 536 410.
Své nabídky zasílejte do 7.12.2023 na email: pril@hlistapril.cz

Na pozdější nabídky nebude brán zřetel. Nabídky budou vyhodnoceny 8.12.2023.


Nabídka k prodeji 2 ochranných známek OmniLab — 29. července 2023

Likvidátor nabízí k prodeji následující ochranné známky, které vlastní společnost OmniLab s.r.o. v likvidaci, IČ: 645 74 245:
OmniLab, kombinovaná ochranná známka, datum podání přihlášky 13. 10. 2014
OmniLab, slovní ochranná známka, datum podání přihlášky 13. 10. 2014
Pro další podrobnosti k ochranné známce prosím kontaktujte společnost Hlista & Pril, v.o.s. na e-mail: info@hlistapril.cz.
Cena dohodou.