Výzva k odevzdání listinných akcií – CCN Europe SE v likvidaci

Likvidátor společnosti CCN Europe SE v likvidaci, se sídlem Musílkova 172/58, PSČ 150 00 Praha 5 – Košíře, IČ: 015 80 990, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2018, č.j. 83Cm 30/2018 – 6 zrušena s likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k vrácení končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem vrácení je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 11.6.2020


10. června 2020