Themis – společnost pro podporu vývozu, a.s. v likvidaci – opakovaná výzva k odevzdání listinných akcií

Likvidátor společnosti Themis – společnost pro podporu vývozu, a.s. v likvidaci, IČ: 447 40 000, se sídlem Legerova 1875/11, Nové Město, 120 00 Praha 2, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 10.11.2016, pod č. j. 83 Cm 2018/2016–9 zrušena likvidací a likvidátorem byla jmenována společnost Hlista & Pril, v.o.s., se sídlem Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k vrácení končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem vrácení je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 16. 11. 2022


3. ledna 2023