TESTECH a.s. v likvidaci – opakovaná výzva k odevzdání listinných akcií

Likvidátor společnosti TESTECH a.s. v likvidaci, IČ: 006 75 016, se sídlem Havlíčkova 260, 280 02 Kolín IV, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 22. 11. 2018, pod č. j. 84Cm 1522/2018-5 zrušena likvidací vyzývá akcionáře společnosti k vrácení listinných akcií. Lhůta k vrácení končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem vrácení je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 12. 5. 2020


7. května 2020