SUPRA, akciová společnost v likvidaci – výzva k odevzdání listinných akcií

Likvidátor společnosti SUPRA, akciová společnost v likvidaci, IČ: 005 24 972, se sídlem Na Příkopě 1047/17, 110 00 Praha 1, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 13. 7. 2022, pod 83Cm 1086/2021-6 zrušena likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k vrácení končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem vrácení je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 2. 1. 2023


30. prosince 2022