PATHEIN BRIDGE a.s. v likvidaci – výzva k odevzdání listinných akcií

Likvidátor společnosti PATHEIN BRIDGE a.s. v likvidaci, IČ: 281 99 235, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 20. 11. 2023, pod č. j. 84 Cm 1587/2023- 5 zrušena likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k odevzdání končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem odevzdání je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 13. 5. 2024


9. května 2024