OCD Group a.s. v likvidaci – opakovaná výzva k odevzdání listinných akcií

Likvidátor společnosti OCD Group a.s. v likvidaci, IČ: 277 80 074, se sídlem Makovského 1339/16, Řepy, 163 00 Praha 6, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 3. 12. 2020, pod č. j. 83Cm 808/2020-4 zrušena likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k odevzdání končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem odevzdání je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 20. 12. 2021


15. prosince 2021