Neneca, SE v likvidaci – opakovaná výzva k odevzdání listinných akcií

Likvidátor společnosti Neneca, SE v likvidaci, IČ: 242 04 455, se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. 6. 2022, pod č. j. 83 Cm 643/2022- 5 zrušena likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k odevzdání končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem odevzdání je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 1. 3. 2023


26. února 2023