ND 600 a.s. v likvidaci – opakovaná výzva k odevzdání listinných akcií

Likvidátor společnosti ND 600 a.s. v likvidaci, IČ: 250 80 601, se sídlem Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2022, pod č. j. 84Cm 786/2021-8 zrušena likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k odevzdání končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem odevzdání je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 1. 3. 2023


26. února 2023