Montesa a. s. v likvidaci – výzva k odevzdání listinných akcií

Likvidátor společnosti Montesa a. s. v likvidaci, IČ: 639 99 064, se sídlem Římská 44/2312, 120 00 Praha 2, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 6. 12. 2022, pod č. j. 83 Cm 1068/2022-5 zrušena likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k odevzdání končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem odevzdání je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 13. 5. 2024


9. května 2024