GATOM a.s. v likvidaci – opakovaná výzva k odevzdání listinných akcií

Likvidátor společnosti GATOM a.s. v likvidaci, IČ: 284 32 169, se sídlem Jandova 216/10, Vysočany, 190 00 Praha 9, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 20. 7. 2022, pod č. j. 83 Cm 1148/2021- 6 zrušena likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k odevzdání končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem odevzdání je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 1. 3. 2023


26. února 2023