ECO solution a.s. v likvidaci – opakovaná výzva k odevzdání listinných akcií

Likvidátor společnosti ECO solution a.s. v likvidaci, IČ: 269 50 057, se sídlem Konviktská 24, 110 00, Praha 1, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9. 1. 2018, pod č. j. 83 Cm 1941/2017 – 6 zrušena likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k odevzdání končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem odevzdání je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 21. 1. 2022


20. ledna 2022