DW MediaArts a.s. v likvidaci – opakovaná výzva k odevzdání listinných akcií

Likvidátor společnosti DW MediaArts a.s. v likvidaci, IČ: 242 23 166, se sídlem Na poříčí 1041/12, Nové Město, 110 00, Praha 1, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2018, pod č. j. 83 Cm 1888/2017 – 17 zrušena likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k odevzdání končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem odevzdání je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 13. 5. 2024


9. května 2024