D E T A X, a.s. v likvidaci – opakovaná výzva k odevzdání listinných akcií

Likvidátor společnosti D E T A X, a.s., IČ: 609 17 954, se sídlem Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 15. 10. 2020, pod č. j. 78 Cm 89/2020- 10 zrušena likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k odevzdání končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem odevzdání je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 19. 11. 2021


19. listopadu 2021