Chráněné bydlení a.s. v likvidaci – opakovaná výzva k odevzdání listinných akcií

Likvidátor společnosti Chráněné bydlení a.s. v likvidaci, IČ: 275 71 122, se sídlem Na Celně 281, 293 01 Mladá Boleslav, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 20. 7. 2022, pod č. j. 83 Cm 1273/2021-6 zrušena likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k odevzdání končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem odevzdání je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 1. 3. 2023


26. února 2023