BALOBAL a.s. v likvidaci – opakovaná výzva k odevzdání listinných akcií

Likvidátor společnosti BALOBAL a.s. v likvidaci, IČ: 285 27 194, se sídlem Smetanovo nábřeží 327/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. 9. 2020, pod č. j. 83 Cm 267/2020-7 zrušena likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k odevzdání končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem odevzdání je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 20. 12. 2021


15. prosince 2021