ARTEM a.s. v likvidaci – Opakovaná výzva k odevzdání listinných akcií

Likvidátor společnosti ARTEM a.s. v likvidaci, IČ: 447 97 699, se sídlem Kralupská 112/36, Ruzyně, 161 00 Praha 6, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 4. 4. 2017, pod č. j. 83Cm 2692/2016 – 6 zrušena likvidací vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k vrácení končí 30-tým dne ode dne zveřejnění této výzvy. Místem vrácení je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 30. 7. 2019


31. července 2019