ALL INVESTMENT GROUP SE v likvidaci – opakovaná výzva k odevzdání listinných akcií

Likvidátor společnosti ALL INVESTMENT GROUP SE, IČ: 247 08 950, se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 26. 8. 2020, pod č. j. 84 Cm 499/2020-5 zrušena likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k odevzdání končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem odevzdání je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 19. 11. 2021


19. listopadu 2021