TESTECH a.s. v likvidaci – oznámení o zneplatnění akcií

Likvidátor společnosti TESTECH a.s. v likvidaci, IČ: 006 75 016, se sídlem Havlíčkova 260, 280 02 Kolín IV, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 22. 11. 2018, pod č. j. 84 Cm 1522/2018-5 zrušena likvidací, tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 15. 6. 2020


17. června 2020