SUPRA, akciová společnost v likvidaci – oznámení o zneplatnění akcií

Likvidátor společnosti SUPRA, akciová společnost v likvidaci, IČ: 005 24 972, se sídlem Na Příkopě 1047/17, 110 00 Praha 1, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 13. 7. 2022, pod č.j. 83Cm 1086/2021-6 zrušena likvidací, tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 4. 4. 2023


3. dubna 2023