STRIKE SPORT INTERNATIONAL a.s. v likvidaci – Oznámení o zneplatnění akcií

Likvidátor společnosti STRIKE SPORT INTERNATIONAL a.s. v likvidaci, IČ: 279 17 355, se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 26. 8. 2015, č.j. 78Cm 305/2015-7zrušena likvidací tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 16. 10. 2019


14. října 2019