Phoenix Technology AG a.s. v likvidaci – oznámení o zneplatnění akcií

Likvidátor společnosti Phoenix Technology AG a.s. v likvidaci, se sídlem Soukenická 2082/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 241 26 136, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9. 4. 2015, pod č.j.: 78Cm 142/2015-3 zrušena likvidací, tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 15. 6. 2020


17. června 2020