OCD Group a.s. v likvidaci – oznámení o zneplatnění akcií

Likvidátor společnosti OCD Group a.s. v likvidaci, IČ: 277 80 074, se sídlem Makovského 1339/16, Řepy, 163 00 Praha 6, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 3. 12. 2020, pod č.j. 83Cm 808/2020-4 zrušena likvidací, tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 21. 1. 2022


20. ledna 2022