Neneca, SE v likvidaci – oznámení o zneplatnění akcií

Likvidátor společnosti Neneca, SE v likvidaci, IČ: 242 04 455, se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. 6. 2022, pod č.j. 83 Cm 643/2022- 5 zrušena likvidací, tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 4. 4. 2023


3. dubna 2023