MEX, akciová společnost v likvidaci – oznámení o zneplatnění akcií

Likvidátor společnosti MEX, akciová společnost v likvidaci, IČ: 250 67 401, se sídlem Ostrovského 11, 150 00 Praha 5, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 3. 11. 2020, pod č.j. 78 Cm 87/2020- 8 zrušena likvidací, tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 21. 1. 2022


20. ledna 2022