MATOULEK GROUP a.s. v likvidaci – Oznámení o zneplatnění akcií

Likvidátor společnosti MATOULEK GROUP a.s. v likvidaci, IČ: 264 23 839, se sídlem Sokolská 1792/52, Nové Město, 120 00 Praha 2, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. 6. 2015, č.j. 78Cm 196/2015-6 zrušena likvidací, tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne : 2. 9. 2019


1. září 2019