Holdingová, investorská a stavební akciová společnost v likvidaci – Oznámení o zneplatnění akcií

Likvidátor společnosti Holdingová, investorská a stavební akciová společnost v likvidaci, Dalimilova č.p. 254, PSČ 130 00 Praha 3, IČ: 253 79 593, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. 9. 2018, č.j. 83 Cm 1331/2018 – 6 zrušena likvidací, oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 28. 5. 2020


27. května 2020