ERGA a.s. v likvidaci – oznámení o zneplatnění akcií

Likvidátor společnosti ERGA a.s. v likvidaci, IČ: 260 00 377, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2023, pod č.j. 83 Cm 636/2023- 5 zrušena likvidací, tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 13. 5. 2024


9. května 2024