ECO solution a.s. v likvidaci – oznámení o zneplatnění akcií

Likvidátor společnosti ECO solution a.s. v likvidaci, IČ: 269 50 057, se sídlem Konviktská 24, 110 00, Praha 1, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9. 1. 2018, pod č.j. 83 Cm 1941/2017 – 6 zrušena likvidací, tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 2. 3. 2022


28. února 2022