Dasai International, a.s. v likvidaci – oznámení o zneplatnění akcií

Likvidátor společnosti Dasai International, a.s. v likvidaci, IČ: 242 94 446, se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 18. 9. 2023, pod č.j. 84 Cm 1152/2023-5 zrušena likvidací, tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 13. 5. 2024


9. května 2024