D E T A X, a.s. v likvidaci – oznámení o zneplatnění akcií

Likvidátor společnosti D E T A X, a.s. v likvidaci, IČ: 609 17 954, se sídlem Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 15. 10. 2020, pod č.j. 78 Cm 89/2020- 10 zrušena likvidací, tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 20. 12. 2021


15. prosince 2021