CONTROL ACTIVITY, a.s. v likvidaci – Oznámení o zneplatnění akcií

Likvidátor společnosti CONTROL ACTIVITY, a.s. v likvidaci, Nový Zlíchov 3172/6, PSČ 150 00 Praha 5, IČ: 269 20 191, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 21. 11. 2018, č.j. 83 Cm 1125/2018-6 zrušena likvidací, oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 28. 5. 2020


27. května 2020