BALOBAL a.s. v likvidaci – oznámení o zneplatnění akcií

Likvidátor společnosti BALOBAL a.s. v likvidaci, IČ: 285 27 194, se sídlem Smetanovo nábřeží 327/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. 9. 2020, pod č.j. 83 Cm 267/2020-7 zrušena likvidací, tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 21. 1. 2022


20. ledna 2022