ECO solution a.s. v likvidaci – oznámení o zneplatnění akcií — 28. února 2022

Likvidátor společnosti ECO solution a.s. v likvidaci, IČ: 269 50 057, se sídlem Konviktská 24, 110 00, Praha 1, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9. 1. 2018, pod č.j. 83 Cm 1941/2017 – 6 zrušena likvidací, tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 2. 3. 2022


OCD Group a.s. v likvidaci – oznámení o zneplatnění akcií — 20. ledna 2022

Likvidátor společnosti OCD Group a.s. v likvidaci, IČ: 277 80 074, se sídlem Makovského 1339/16, Řepy, 163 00 Praha 6, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 3. 12. 2020, pod č.j. 83Cm 808/2020-4 zrušena likvidací, tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 21. 1. 2022


MEX, akciová společnost v likvidaci – oznámení o zneplatnění akcií — 20. ledna 2022

Likvidátor společnosti MEX, akciová společnost v likvidaci, IČ: 250 67 401, se sídlem Ostrovského 11, 150 00 Praha 5, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 3. 11. 2020, pod č.j. 78 Cm 87/2020- 8 zrušena likvidací, tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 21. 1. 2022