TESTECH a.s. v likvidaci – oznámení o zneplatnění akcií — 17. června 2020

Likvidátor společnosti TESTECH a.s. v likvidaci, IČ: 006 75 016, se sídlem Havlíčkova 260, 280 02 Kolín IV, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 22. 11. 2018, pod č. j. 84 Cm 1522/2018-5 zrušena likvidací, tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 15. 6. 2020


Phoenix Technology AG a.s. v likvidaci – oznámení o zneplatnění akcií — 17. června 2020

Likvidátor společnosti Phoenix Technology AG a.s. v likvidaci, se sídlem Soukenická 2082/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 241 26 136, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9. 4. 2015, pod č.j.: 78Cm 142/2015-3 zrušena likvidací, tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 15. 6. 2020


CONTROL ACTIVITY, a.s. v likvidaci – Oznámení o zneplatnění akcií — 27. května 2020

Likvidátor společnosti CONTROL ACTIVITY, a.s. v likvidaci, Nový Zlíchov 3172/6, PSČ 150 00 Praha 5, IČ: 269 20 191, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 21. 11. 2018, č.j. 83 Cm 1125/2018-6 zrušena likvidací, oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 28. 5. 2020