Neneca, SE v likvidaci – oznámení o zneplatnění akcií — 3. dubna 2023

Likvidátor společnosti Neneca, SE v likvidaci, IČ: 242 04 455, se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. 6. 2022, pod č.j. 83 Cm 643/2022- 5 zrušena likvidací, tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 4. 4. 2023


SUPRA, akciová společnost v likvidaci – oznámení o zneplatnění akcií — 3. dubna 2023

Likvidátor společnosti SUPRA, akciová společnost v likvidaci, IČ: 005 24 972, se sídlem Na Příkopě 1047/17, 110 00 Praha 1, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 13. 7. 2022, pod č.j. 83Cm 1086/2021-6 zrušena likvidací, tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 4. 4. 2023


ND 600 a.s. v likvidaci – oznámení o zneplatnění akcií — 3. dubna 2023

Likvidátor společnosti ND 600 a.s. v likvidaci, IČ: 250 80 601, se sídlem Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2022, pod č.j. 84Cm 786/2021-8 zrušena likvidací, tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 4. 4. 2023