Themis – společnost pro podporu vývozu, a.s. v likvidaci – oznámení o zneplatnění listinných akcií — 3. ledna 2023

Likvidátor společnosti Themis – společnost pro podporu vývozu, a.s. v likvidaci, IČ: 447 40 000, se sídlem Legerova 1875/11, Nové Město, 120 00 Praha 2, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 10.11.2016, pod č. j. 83 Cm 2018/2016–9 zrušena likvidací a likvidátorem byla jmenována společnost Hlista & Pril, v.o.s., se sídlem Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1, tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 5. 1. 2023


ECO solution a.s. v likvidaci – oznámení o zneplatnění akcií — 28. února 2022

Likvidátor společnosti ECO solution a.s. v likvidaci, IČ: 269 50 057, se sídlem Konviktská 24, 110 00, Praha 1, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9. 1. 2018, pod č.j. 83 Cm 1941/2017 – 6 zrušena likvidací, tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 2. 3. 2022


OCD Group a.s. v likvidaci – oznámení o zneplatnění akcií — 20. ledna 2022

Likvidátor společnosti OCD Group a.s. v likvidaci, IČ: 277 80 074, se sídlem Makovského 1339/16, Řepy, 163 00 Praha 6, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 3. 12. 2020, pod č.j. 83Cm 808/2020-4 zrušena likvidací, tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 21. 1. 2022