STRIKE SPORT INTERNATIONAL a.s. v likvidaci – Opakovaná výzva k odevzdání listinných akcií

Likvidátor společnosti STRIKE SPORT INTERNATIONAL a.s. v likvidaci, IČ: 279 17 355, se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 26. 8. 2015, č.j. 78Cm 305/2015-7 zrušena likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k vrácení končí 30-tým dne ode dne zveřejnění této výzvy. Místem vrácení je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 2. 9. 2019


1. září 2019