Phoenix Technology AG a.s. v likvidaci – opakovaná výzva k odevzdání listinných akcií

Likvidátor společnosti Phoenix Technology AG a.s. v likvidaci, IČ: 241 26 136, se sídlem Soukenická 2082/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9. 4. 2015, č.j. 78Cm 142/2015-3 zrušena likvidací vyzývá akcionáře společnosti k vrácení listinných akcií. Lhůta k vrácení končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem vrácení je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 12. 5. 2020


7. května 2020