PARBELL a.s. v likvidaci – Výzva k odevzdání listinných akcií

Likvidátor společnosti PARBELL a.s. v likvidaci, IČ: 430 05 349, se sídlem Americká 197/41, Vinohrady, 120 00 Praha 2, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. 6. 2015, č.j. 78Cm 190/2015-7 zrušena likvidací vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k vrácení končí 30-tým dne ode dne zveřejnění této výzvy. Místem vrácení je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 21. 6. 2019


19. června 2019