Opakovaná výzva k vrácení listinných akcií – MORE MARKETING a.s. v likvidaci

Likvidátor společnosti MORE MARKETING a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Malešická 2698/47, PSČ 130 00, IČ: 601 97 072, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17. 10. 2018, č.j. 83 Cm 1330/2018- 6 zrušena s likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k vrácení končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem vrácení je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 4.2.2020


5. února 2020