Opakovaná výzva k vrácení listinných akcií – Holdingová, investorská a stavební akciová společnost v likvidaci

Likvidátor společnosti Holdingová, investorská a stavební akciová společnost v likvidaci, se sídlem Praha 3, Dalimilova č.p. 254, PSČ 130 00, IČ: 253 79 593, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. 9. 2018, č.j. 83 Cm 1331/2018 – 6 zrušena s likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k vrácení končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem vrácení je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 4.2.2020


5. února 2020