MEX, akciová společnost v likvidaci – výzva k odevzdání listinných akcií

5, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 3. 11. 2020, pod č. j. 78 Cm 87/2020- 8 zrušena likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k vrácení končí 30-tým dnem ode dne zveřejnění této výzvy. Místem vrácení je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 19. 11. 2021


19. listopadu 2021