60 SX, a.s. v likvidaci – Opakovaná výzva k odevzdání listinných akcií

Likvidátor společnosti 60 SX, a.s. v likvidaci, IČ: 272 06 441, se sídlem Na Blížce 164, 267 61 Cerhovice, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 21. 4. 2017, č.j.83Cm 411/2017-4 zrušena likvidací, vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií. Lhůta k vrácení končí 30-tým dne ode dne zveřejnění této výzvy. Místem vrácení je kancelář likvidátora, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Akcie, které nebudou v uvedené lhůtě odevzdány, prohlásí likvidátor za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 2. 9. 2019


1. září 2019