Ondra Comerz City a.s. v likvidaci – Oznámení o zneplatnění akcií

Likvidátor společnosti Ondra Comerz City a.s. v likvidaci, IČ: 186 20 671, se sídlem Křižíkova 1424, 256 01 Benešov, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17. 2. 2016, č.j. 83Cm 46/2016-6 zrušena s likvidací, tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 16. 1. 2019


16. ledna 2019