NBB bauSpezi a.s. v likvidaci – Oznámení o zneplatnění akcií

Likvidátor společnosti NBB bauSpezi a.s. v likvidaci, IČ: 255 70 382, se sídlem Poupětova 1339/3, Holešovice, 170 00 Praha 7, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. 1. 2016, č.j. 83Cm 918/2015-6 zrušena likvidací, tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 16. 1. 2019


16. leden 2019 12:24